Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολύγλωσσου MOOC με αντικείμενο: "Το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση"
2021-11-27, 16:10–16:30 (Europe/Athens), Room1

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό MOOC (massive open online course) εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Πορτογαλίας, Πολωνίας, Βελγίου, Ελλάδας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει σαν κύριο αντικείμενο το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Η υλοποίηση του μαθήματος ανατέθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αναπτύχθηκε στη εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (https://child-participation.eu/platform/). Για την υλοποίηση προτιμήθηκε η δημιουργία ενός μαθήματος course όπου συμπεριλήφθηκε το εκπαιδευτικό υλικό ανεπτυγμένο σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την χώρα τους και ο καθένας έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το υλικό είτε στην γλώσσα του είτε στην κοινή διεθνή γλώσσα των Αγγλικών. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.

See also: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και ΥλοποΙηση Πολύγλωσσου MOOC

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του MSc "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

This speaker also appears in:

Ο Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης και μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι υπεύθυνος του Γραφείου Δικτυακών & Πληροφοριακών Υπηρεσιών του ΕΑΠ. Έχει πολυετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως Κ-Σ του ΕΑΠ, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιαστής εκπαιδευτικού περιεχομένου και ως πιστοποιημένος δημιουργός μαθημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών και διδακτορικό δίπλωμα στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

This speaker also appears in:

Πτυχιούχος του τμήματος "Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες" του ΕΚΠΑ.
Μεταπτυχιακές σπουδές στην "Ηλεκτρονική και επεξεργασία της πληροφορίας" του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Εργασιακή εμπειρία 5 ετών στο γραφείο Πληροφοριακών Υπηρεσιών του ΕΑΠ.