Καραχρήστος Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του MSc "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

The speaker's profile picture

Sessions

11-27
16:10
20min
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολύγλωσσου MOOC με αντικείμενο: "Το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση"
Καραχρήστος Χριστόφορος, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος, Λεωνίδας Μάρκου, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό MOOC (massive open online course) εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Πορτογαλίας, Πολωνίας, Βελγίου, Ελλάδας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει σαν κύριο αντικείμενο το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Η υλοποίηση του μαθήματος ανατέθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αναπτύχθηκε στη εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (https://child-participation.eu/platform/). Για την υλοποίηση προτιμήθηκε η δημιουργία ενός μαθήματος course όπου συμπεριλήφθηκε το εκπαιδευτικό υλικό ανεπτυγμένο σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την χώρα τους και ο καθένας έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το υλικό είτε στην γλώσσα του είτε στην κοινή διεθνή γλώσσα των Αγγλικών. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.

Room1
11-27
11:30
30min
Χρήση εργαλείων ΤΠΕ στο εικονικό περιβάλλον μάθησης Moodle: Εκπαιδεύοντας τους διευκολυντές εικονικής μάθησης
Καραχρήστος Χριστόφορος, Theofanis Orfanoudakis, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος, Zoe Batsi, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου «FAVILLE - Διευκολυντές της εικονικής μάθησης» έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευκολυντών εικονικής μάθησης. Η άμεση ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι διαμεσολαβητές εικονικής μάθησης, δηλαδή το προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης.

  • IDEC (https://idec.gr/ ),
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (https://www.eap.gr/).
Room1