Χρήση εργαλείων ΤΠΕ στο εικονικό περιβάλλον μάθησης Moodle: Εκπαιδεύοντας τους διευκολυντές εικονικής μάθησης
2021-11-27, 11:30–12:00 (Europe/Athens), Room1

Στο πλαίσιο του έργου «FAVILLE - Διευκολυντές της εικονικής μάθησης» έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευκολυντών εικονικής μάθησης. Η άμεση ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι διαμεσολαβητές εικονικής μάθησης, δηλαδή το προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης.


Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους διευκολυντές εικονικής μάθησης είναι πολλές και πολύπλοκες και μπορούν να διαχωριστούν σύμφωνα με τους τέσσερις κύριους ρόλους που υπηρετεί ένας διαδικτυακός εκπαιδευτής: παιδαγωγικός, κοινωνικός, διαχειριστικός και τεχνικός. Όσον αφορά το περιεχόμενο, το μάθημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου καλύπτει τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων που προσφέρονται σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και καθοδηγεί τον συμμετέχοντα να επιλέξει τις μεθόδους και τις τεχνικές του σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του δικού του εικονικού μαθήματος. Βασικό τεχνολογικό μέσο για την υποστήριξη της εικονικής μάθησης αποτελούν τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (VLE) και στο πλαίσιο του έργου επιλέχθηκε η πλατφόρμα Moodle ως η πλέον ώριμη λύση.
Κατά τη διάρκεια του έργου εκπαιδεύτηκε ένας αριθμός συμμετεχόντων στην εξοικείωση με την χρήση της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και σε ένα πλήθος σχετικών εργαλείων για την υποστήριξη του ρόλου του διευκολυντή εικονικής μάθησης.

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του MSc "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

This speaker also appears in:

Ο Θεοφάνης Ορφανουδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (http://sst.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων ( http://dsmc2.eap.gr/), Εκπρόσωπος Ε.Α.Π. στη Γ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛ/ΛΑΚ (https://ellak.gr/) και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Moodlemoot Greece.

Ο Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης και μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι υπεύθυνος του Γραφείου Δικτυακών & Πληροφοριακών Υπηρεσιών του ΕΑΠ. Έχει πολυετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως Κ-Σ του ΕΑΠ, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιαστής εκπαιδευτικού περιεχομένου και ως πιστοποιημένος δημιουργός μαθημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών και διδακτορικό δίπλωμα στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

This speaker also appears in:

Η Ζωή Μπάτση είναι Project Manager Ευρωπαϊκών Έργων στην IDEC SA. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστήμιου και κάτοχος MSc στο Δίκαιο και Οικονομία Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων. Έχει εμπειρία στην εκπαίδευση ως εισηγήτρια σε ΙΕΚ και έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ψηφιακής μάθησης. Για εννέα χρόνια διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Παιδείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης.