“Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολύγλωσσου MOOC με αντικείμενο: "Το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση"”

Reviews are a valuable tool for speakers to improve their content and presentation. Even a short review can prove valuable to a speaker! Please take the time and communicate your feedback in a constructive way. Thank you for your feedback!