Κωνσταντίνος Πετρογιάννης


Sessions

11-27
16:10
20min
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολύγλωσσου MOOC με αντικείμενο: "Το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση"
Καραχρήστος Χριστόφορος, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος, Λεωνίδας Μάρκου, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό MOOC (massive open online course) εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Πορτογαλίας, Πολωνίας, Βελγίου, Ελλάδας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει σαν κύριο αντικείμενο το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Η υλοποίηση του μαθήματος ανατέθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αναπτύχθηκε στη εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (https://child-participation.eu/platform/). Για την υλοποίηση προτιμήθηκε η δημιουργία ενός μαθήματος course όπου συμπεριλήφθηκε το εκπαιδευτικό υλικό ανεπτυγμένο σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την χώρα τους και ο καθένας έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το υλικό είτε στην γλώσσα του είτε στην κοινή διεθνή γλώσσα των Αγγλικών. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.

Room1