Δράσεις επιχειρηματικότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μοντέλο προσομοιωμένης μάθησης με βάση την εργασία
2022-09-25, 13:00–13:15 (Europe/Athens), Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ

Η προσομοιωμένη μάθηση με βάση την εργασία (simulated worked based learning) περιλαμβάνει παιδαγωγικές μεθοδολογίες που συνδέουν την σχολική κοινότητα με τις πρακτικές των χώρων εργασίας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή μετάβαση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε επιτυχημένα πεδία επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σε κάθε πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας η ικανότητα επιχειρηματικότητας δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αναζητούν καινοτόμες λύσεις και ευκαιρίες, να προσαρμόζονται σε αλλαγές και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι δράσεις δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων είναι μία εκπαιδευτική στρατηγική προσωμοίωσης του χώρου εργασίας, που συνδέεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας, ώστε οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες μιας παραγωγικής κοινωνίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην λήψη αποφάσεων, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, μετά από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τα ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στις σχολικές τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) για την δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων.


Κατά το σχολικό έτος 2019-20 υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα της Α τάξης (54 μαθητές) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) για την δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των ερευνητικών δημιουργικών εργασιών. Ως αφετηρία τέθηκε η αναζήτηση επιχειρηματικής ιδέας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Α3 τμήμα η έρευνα αγοράς μας οδήγησε στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, όπου η προμήθεια μη ανακυκλώσιμων υλικών, η επανακατασκευή τους σε νέα πρωτότυπα και καινοτόμα είδη οικιακής χρήσης και διακόσμησης και τελικά η πώληση τους, είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στο καταναλωτικό κοινό (κέρδη από πωλήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο), αλλά και στον επιχειρηματικό χώρο (αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και προσωπική επαφή για καταγραφή συμβουλών). Το ενεργειακό ζήτημα συνδέεται με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή. Πως μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής; Πως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε την νέα γενιά να λαμβάνει αποφάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας; Το επιχειρηματικό σχέδιο του Α1 τμήματος απαντά σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα, καθώς αποφάσισαν να ακολουθήσουν την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την έναρξη της επιχείρησης «Easy Solar Cooking-ESC», που κατασκευάζει και πουλάει ηλιακούς φούρνους, σε αντικατάσταση του ηλεκτρικού φούρνου. Η ανάληψη ρόλων και καθηκόντων από τους μαθητές, ακολούθησε την διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόντων τους, των κλίσεων τους και κυρίως των δεξιοτήτων, όπου οι ίδιοι θεωρούσαν ότι κατέχουν, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντα τους στο αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης.
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ικανότητας της επιχειρηματικότητας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της μελέτης EntreComp (Bacigalupo, et. al, 2016, p.11-12). Η μελέτη αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιόλογηση της επιχειρηματική μάθησης, καθώς παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για τον ορισμό της επιχειρηματικής ικανότητας, που περιγράφει τα στοιχεία που την αποτελούν όσον αφορά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά. Για την αξιολόγηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος αξιοποιήθηκε o πίνακας αξιολογησης του μοντέλου του Ευρωπαϊκού έργου Play4Guidance (Pawlowski & West, 2015; Pawlowski & Fries, 2015). Βασική τεχνική συλλογής δεδομένων και πληροφοριών στην ποιοτική έρευνα είναι οι παρατήρησεις του εκπαιδευτικού/ερευνητή, ο οποίος συμμετείχε πλήρως στις δραστηριότητες των δύο τμημάτων, καθώς είχε και τον ρόλο του συντονιστή. Οι αξόνες προβληματισμού και τα ερευνητικά ερωτημάτα, που καταγράφηκαν στις παρατηρήσεις, παρέχονται από τους περιγραφικούς δείκτες των 15 ικανοτήτων των 3 περιοχών του μοντέλου της μελέτης EntreComp, αλλά και από τους περιγραφικού δείκτες των εγκάρσιων δεξιοτήτων του μοντέλου του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA2 Play4Guidance. Για την αύξηση του βαθμού αξιοπιστίας της άναλυσης των δεδομένων των παρατηρήσεων, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε ατομικές συνεντεύξεις και συλλογή τεκμηρίων (φωτογραφιών, ημερολογίων, καταγραφών και διαλόγων) (Ίσαρη & Πουρκός, 2015; Παρασκευοπούλου, 2008).

See also: Παρουσίαση

Υποψήφια Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών :1) (M.Sc) Eιδίκευσης με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» 2) (M.Ed) Ειδίκευσης με τίτλο « Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών».

Επιστημονικό Έργο
-Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εργασιών μαθηματικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο.
-Σχεδιασμός και εκπόνηση διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών σχεδίων καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων δημοσιευμένα κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ως μέλος επιστημονικών ομάδων εργασίας χρηματοδοτούμενων έργων).

Διδακτική και Επιμορφωτική εμπειρία
-Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ KA1, επιμορφωτικά σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα -Massive Open Online Courses, MOOC, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά συνέδρια)
-Επιμορφωτικό έργο (επιμορφώτρια επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εισηγήσεις σε επιμορφωτικά εργαστήρια εκπαιδευτικών στα πλαίσια συνεδρίων, πολλαπλασίαστρια στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΙΕΠ)
-Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής συνεδρίων & Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δράσεων- Κριτής Εργασιών Επιστημονικών Περιοδικών
-Επικουρικό έργο στην υποστήριξη και επίβλεψη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε)
-Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Έργα. (Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημών Scientix. (www.scientix.eu/).Επιμορφώτρια και Μέντορας πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Inspiring Science Education www.inspiringscience.eu/ , Open discovery Space για τη σχολική καινοτομία στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών www.opendiscovery.eu/ , Go–Lab project https://www.golabz.eu/ , Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI) http://www.desci.eu/ )

This speaker also appears in:

Dr. Zacharoula Smyrnaiou, female, is Associate Professor in "Contemporary Learning Theories and Science Education", Vice President of the B.O.D. of the Computer Technology Institute and Press "Diophantus" and Researcher in Lab of Environmental Education and Educational Technology Lab. She teaches Science Education, Educational Technology and Modern Theories of Learning in different departments of NKUA such as EDS, department of Geology, Biology, etc. The past 10 years her work has focused a) on the teaching of STEM concepts b) on the educational design and assessment of digital media and accompanying pedagogical scenarios c) on implementing research in real classroom settings considering different factors () on supporting teachers and students during the implementation of innovative educational activities in the context of SWAF, RRI, Skills 21+ and e) on teaching teacher educators. She is member of the committee of Science Curriculum Reform in Greece, chairman of the Scientific Supervisory Board of 1st Experimental High School of Athens and president at three-member committees to evaluate science teachers. She has been involved in projects funded by E.U. (LOOP Erasmus+ 2020-23, CREATIONS H2020-SEAC-2014-1 CSA, DESCI Erasmus +, PLAY4GUIDANCE-Erasmus +, FP7-Metafora, Erasmus Intensive Programme (Innovative practices for teaching science), FP6-e-comode, EDU-ELEARN-Recoil, ROSE (Relevance of Science Education), IST-School of Tomorrow- MODELLINGSPACE), etc. and she has coordinated two projects of training science teachers and development of science curriculum funded by the Greek ministry of Education and participated in several national and European networking projects. She is also the coordinator of the research team of the Faculty in a) Platform 21+ Lab’ (2020) project of the Institute of Educational Policy (IEP) (http://iep.edu.gr/en/. Launched in the spring of 2020, this project of the Greek Ministry of Education aims to inform the Greek K-12 curriculum with the skills and literacies needed for students to keep up with the 21st century job market (OECD2018), b) Children's University (2020). The Children's University Pilot Action (2020) is organized by the Attica Regional Development Fund. Finally, she was Scientific expert for the Preparation of Educational Informational Material & Education Studies Program in the national project "Development and Prevention Network Operation Centre and Control of School Violence and Bullying" (Greek Ministry of Education, 10183/07-11-2014).
http://users.uoa.gr/~zsmyrnaiou/
http://www.ppp.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-dep/tomeas-paidagwgikis/zaxaroyla-smyrnaioy.html
http://uoa.academia.edu/ZacharoulaSmyrnaiou
https://www.researchgate.net/profile/Zacharoula_Smyrnaiou
http://scholar.google.gr/citations?user=TPkKhggAAAAJ&hl=en&oi=ao

This speaker also appears in: