Panagiota Argyri

Υποψήφια Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών :1) (M.Sc) Eιδίκευσης με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» 2) (M.Ed) Ειδίκευσης με τίτλο « Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών».

Επιστημονικό Έργο
-Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εργασιών μαθηματικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο.
-Σχεδιασμός και εκπόνηση διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικών σχεδίων καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων δημοσιευμένα κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ως μέλος επιστημονικών ομάδων εργασίας χρηματοδοτούμενων έργων).

Διδακτική και Επιμορφωτική εμπειρία
-Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ KA1, επιμορφωτικά σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα -Massive Open Online Courses, MOOC, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά συνέδρια)
-Επιμορφωτικό έργο (επιμορφώτρια επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εισηγήσεις σε επιμορφωτικά εργαστήρια εκπαιδευτικών στα πλαίσια συνεδρίων, πολλαπλασίαστρια στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΙΕΠ)
-Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής συνεδρίων & Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δράσεων- Κριτής Εργασιών Επιστημονικών Περιοδικών
-Επικουρικό έργο στην υποστήριξη και επίβλεψη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε)
-Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Έργα. (Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημών Scientix. (www.scientix.eu/).Επιμορφώτρια και Μέντορας πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Inspiring Science Education www.inspiringscience.eu/ , Open discovery Space για τη σχολική καινοτομία στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών www.opendiscovery.eu/ , Go–Lab project https://www.golabz.eu/ , Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation (DESCI) http://www.desci.eu/ )

The speaker's profile picture

Sessions

09-24
12:30
15min
Match mentors and mentees
Panagiota Argyri, Zacharoula Smyrnaiou, Elisabete Barros, Elisabete Santa, José Oliveira e Sá, Efstathia Pantazopoulou, Eleni Georgakopoulou

The project LOOP - Scaffolding in Teacher Development: Mentoring and Mentors in Induction Programs, (Erasmus+ KA2 European Project, 2020-1-PT01-KA201-078764) by the partners in Portugal, Greece, Italy and German (Casa do Professor, coordinator (Portugal); National Kapodistrian University of Athens (Greece); CESIE (Italy); IPSSEOA Pietro Piazza (Italy); 1º Peiramatiko Gymnasio Athinas (Greece); ASDPESO // Colégio João Paulo II (Portugal; Gymnasiale Oberstufe des Schulzentrums Carl von Ossietzky (German)) set as global objectives
i) To increase European citizenship and the development of the teaching profession, using shared experiences among the participating countries;
ii) To promote online community learning networks and innovative pedagogical practices among teachers, school leaders and other stakeholders;
iii) To influence teacher training policy in order to strengthen international and intergenerational cooperation;
iv) To contribute to the valorisation of the teaching career by offering successive conditions of support, feedback and guidance;
v) To increase the access and success rate of different mentoring programs.
with the main to outline vision on induction programs and in particular on mentoring in schools, with a specific focus on their regional variations in order to
• Characterizing the mentoring programs and their regional variations
• Knowing the role and opinion of school leaders and other stakeholders associated with mentoring activities
• Knowing and portraying the role of mentors
• Knowing the impact and needs of organizations
• Create a mentoring online network
• Developing a strategy to support mentoring programs
• Building bridges between the different performers

--
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ
09-24
11:30
15min
Mοντέλο Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών για την Κλιματική Αλλαγή
Smaragda Lymperopoulou, Panagiota Argyri, Παπαδάκη-Κική Αικατερίνη, Ανδρουλάκης Γεώργιος

Σύμφωνα με την UNESCO, η εκπαίδευση είναι ένας βασικός άξονας της παγκόσμιας δράσης για την κλιματική αλλαγή, επειδή μπορεί να ενισχύσει τη γνώση, να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα την ενημέρωση και να ενθαρρύνει αλλαγές συμπεριφοράς για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής και η συνεχιζόμενη πανδημία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν στέρεες δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού τόσο στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και στις ψηφιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια: μερικά από αυτά σχετίζονται για παράδειγμα με την πολυεπιστημονική φύση της κλιματικής αλλαγής ή τη μη κατανόηση της θεματικής από την πλευρά των μαθητών. Αδιαμφισβήτητα βέβαια, το πιο σημαντικό εμπόδιο προέρχεται από την έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και τη δημιουργία διδακτικού υλικού σχετικό με τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Erasmus+ με τίτλο «Towards a new model of Teachers' Professional Competence Development on Climate Change» (Ακρωνύμιο: ClimaTePD) https://www.climatepd.eu, έρχεται να γεφυρώσει την εκπαίδευση για την αλλαγή του κλίματος και παράλληλα να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ως μέσα για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα έρχεται να βελτιώσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών εισάγοντας νέα παραδείγματα και νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, μεθόδους όπως και εργαλεία παιχνιδοποίησης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Διερευνώντας την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα TPD σε Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τουρκία (χώρες κοινοπραξίας) και πέραν αυτής, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο που φέρνει σε επαφή διαφορετικές ομάδες-στόχους και ιδιαίτερα οι σχολικές κοινότητες προκειμένου να ακολουθήσουν μια κοινή στρατηγική για την ουσιαστική κοινωνική μάθηση για την κλιματική αλλαγή. Μια πολυδιάστατη μαθησιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή, που περιλαμβάνει ψηφιακά εργαλεία, μάθηση με βάση το παιχνίδι και εκπαιδευτικά σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό σε δια ζώσης, ψηφιακά και μικτά περιβάλλοντα μάθησης, μπορεί να χαρακτηριστεί περισσότερο από ωφέλιμο για τους μαθητές σε όλες τις χώρες.

--
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ
09-25
13:00
15min
Δράσεις επιχειρηματικότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μοντέλο προσομοιωμένης μάθησης με βάση την εργασία
Panagiota Argyri, Zacharoula Smyrnaiou

Η προσομοιωμένη μάθηση με βάση την εργασία (simulated worked based learning) περιλαμβάνει παιδαγωγικές μεθοδολογίες που συνδέουν την σχολική κοινότητα με τις πρακτικές των χώρων εργασίας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή μετάβαση από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε επιτυχημένα πεδία επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Σε κάθε πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας η ικανότητα επιχειρηματικότητας δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αναζητούν καινοτόμες λύσεις και ευκαιρίες, να προσαρμόζονται σε αλλαγές και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι δράσεις δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων είναι μία εκπαιδευτική στρατηγική προσωμοίωσης του χώρου εργασίας, που συνδέεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας, ώστε οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες μιας παραγωγικής κοινωνίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην λήψη αποφάσεων, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, μετά από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τα ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στις σχολικές τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) για την δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων.

-
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ