Ναταλία Σπυροπούλου

I hold a BSc in Digital Systems and an MSc in e-Learning from the University of Piraeus, a Med in Adult Education, and two Postgraduate Certificates (PGCE) in “Open and Distance Learning” and “Management of educational organizations” from Hellenic Open University (HOU). Currently, I am a Ph.D. Candidate at the School of Science and Technology of HOU in the area of competence development of STE(A)M educators.

Since 2013 I am scientific personnel of Educational Content, Methodology, and Technology Laboratory (e-CoMeT Lab) of the HOU and I am responsible for e-CoMeT Lab projects regarding digital course development and the application of advanced technologies in the development of innovative teaching material and instrumentation for distance learning. In addition, I am a research member of the Dynamic Ambient Intelligence Social Systems (DAISSy) research team (http://daissy.eap.gr).

My research interests include STE(A)M Education, STEM Education, Instructional Design in Adult Education, Educational Technology, and Teacher Professional Development.

Find more about me:

https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Spyropoulou
https://www.linkedin.com/in/nataliaspyropoulou/

The speaker's profile picture

Sessions

11-26
18:40
20min
Αξιοποίηση του Moodle στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών STE(A)M
Ναταλία Σπυροπούλου, Ιωάννης Καλέμης

Το ερευνητικό πρόγραμμα STEAMonEdu έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοχής και επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα DAISSy ανέπτυξε και σχεδίασε με τη χρήση του Moodle ένα ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα και ένα μάθημα μεικτής μάθησης, τα οποία είχαν ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, συντονιστών ή διευθυντών εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης προκειμένου να τους καθοδηγήσει στο να καταστούν εκπαιδευτές, σχεδιαστές και ενορχηστρωτές της εκπαίδευσης STE(A)M.
Στην παρουσίασή αυτή θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle τόσο για το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) όσο και για το μεικτό (blended). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διάθεση και την ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και των διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων αλλά και το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόσαμε για την ανάπτυξη της κοινότητας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Room1