Αξιοποίηση του Moodle στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών STE(A)M
2021-11-26, 18:40–19:00 (Europe/Athens), Room1

Το ερευνητικό πρόγραμμα STEAMonEdu έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοχής και επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα DAISSy ανέπτυξε και σχεδίασε με τη χρήση του Moodle ένα ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα και ένα μάθημα μεικτής μάθησης, τα οποία είχαν ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, συντονιστών ή διευθυντών εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης προκειμένου να τους καθοδηγήσει στο να καταστούν εκπαιδευτές, σχεδιαστές και ενορχηστρωτές της εκπαίδευσης STE(A)M.
Στην παρουσίασή αυτή θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle τόσο για το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) όσο και για το μεικτό (blended). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διάθεση και την ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και των διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων αλλά και το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόσαμε για την ανάπτυξη της κοινότητας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

See also: STE(A)MonEdu Courses Presentation for Moodlemoot 2021

I hold a BSc in Digital Systems and an MSc in e-Learning from the University of Piraeus, a Med in Adult Education, and two Postgraduate Certificates (PGCE) in “Open and Distance Learning” and “Management of educational organizations” from Hellenic Open University (HOU). Currently, I am a Ph.D. Candidate at the School of Science and Technology of HOU in the area of competence development of STE(A)M educators.

Since 2013 I am scientific personnel of Educational Content, Methodology, and Technology Laboratory (e-CoMeT Lab) of the HOU and I am responsible for e-CoMeT Lab projects regarding digital course development and the application of advanced technologies in the development of innovative teaching material and instrumentation for distance learning. In addition, I am a research member of the Dynamic Ambient Intelligence Social Systems (DAISSy) research team (http://daissy.eap.gr).

My research interests include STE(A)M Education, STEM Education, Instructional Design in Adult Education, Educational Technology, and Teacher Professional Development.

Find more about me:

https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Spyropoulou
https://www.linkedin.com/in/nataliaspyropoulou/

O Ιωάννης Καλέμης ανήκει στο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και μέλος της Ομάδας ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης (LMS). Aποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση πάνω στα Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών, και η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε ως αντικείμενο τον διάχυτο υπολογισμό.
Τα προηγούμενα χρόνια έχει εργαστεί στην εταιρία ADVANCED INFΟRMATICS LTD, όπου και πήρε μέρος σε Ευρωπαϊκά Έργα τα οποία σχετίζονταν με την υλοποίηση real-time embedded συστημάτων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για έλεγχο, παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσής τους και στην στην Ερευνητική Μονάδα 3 (DAISSy/ΕΜ3) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.), όπου έχει δουλέψει τοσό ως Μηχανικός Λογισμικού, οσο και σαν υπευθυνος τεχνικής ομάδας σε έργα που σχετίζονται με διάχυτο υπολογισμό και περιρρέουσα νοημοσύνη.
Από τις 4 Οκτωβρίου 2010 έως και σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο πλαίσιο των εργασιών του στο ΕΑΠ έχει εργαστεί ως υπεύθυνος συντονισμού και επίβλεψης της υλοποίησης του τεχνικού και τεχνολογικού αντικειμένου του Υποέργου 5 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ), μέλος των ομάδων των έργων της Ομάδας DAISSy, μέλος της Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΟΝΕΠΣ) . Την τρέχουσα περίοδο είναι μέλος την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (LMS)
Έχει πραγματοποιήσει 8 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και έχει 2 συμμετοχές σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων που σχετίζονται με τον διάχυτο υπολογισμό, την περιρρέουσα νοημοσύνη και τα μεσολογισμικά.
Τέλος έχει πολυετή εμπειρία με την εκπαίδευτική πλατφόρμα Moodle σε όλα τα επίπεδα (Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ανάπτυξη πρόσθετων, διαχείριση πλατφόρμας, ανάπτυξη μαθημάτων)

This speaker also appears in: