Σχεδίαση και υλοποίηση e-course με θέμα την «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με την χρήση ψηφιακής φωτογραφίας»
2020-11-28, 13:30–14:00 (Europe/Athens), Room 1

Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε.) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Enhancing Digital Competence through Photography ( CICERO ), διοργάνωσε εξ’ αποστάσεως σεμινάριο: «Ανάπτυξη  των  ψηφιακών δεξιοτήτων  με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφίας». Το σχέδιο αυτό ήταν ένα Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ204, με αριθμό: 2018-1-SE01-KA204-039051.
Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια ομάδα ενηλίκων, που χρησιμοποιούν την ψηφιακή φωτογραφία ως κινητήρια δύναμη. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική, πολιτιστική και οικογενειακή ζωή. Επιπλέον, οι ληφθείσες φωτογραφίες που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή κληρονομιά συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων δωρεάν για να συμβάλουν στο έτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 2018.
Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης Moodle.
Στην εισήγησή μας θα αναπτυχθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

See also: Presentation

Νίκος Τζιμόπουλος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην Βθμια εκπαίδευση.
Πτυχιούχος Φυσικής, μεταπτυχιακές σπουδές στα "Σπουδές στην Εκπαίδευση", Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και 2000–2001Πιστοποιητικό "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη", Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονιστής σε 10άδες προγράμματα επιμόρφωσης με θέμα την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση», στα οποία έχει συγγράψει το υλικό. Επιμορφωτής με θέμα την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Μέλος της ΕΥΥ eTwinning και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση της ΕΕΛΛΑΚ.