“Σχεδίαση και υλοποίηση e-course με θέμα την «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με την χρήση ψηφιακής φωτογραφίας»”

Reviews are a valuable tool for speakers to improve their content and presentation. Even a short review can prove valuable to a speaker! Please take the time and communicate your feedback in a constructive way. Thanks, we (and our speakers) appreciate your feedback!