Μαρία Ιωσηφίδου


Sessions

11-28
13:30
30min
Σχεδίαση και υλοποίηση e-course με θέμα την «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με την χρήση ψηφιακής φωτογραφίας»
Μαρία Ιωσηφίδου, Μιχάλης Φιλιόγλου, Νίκος Τζιμόπουλος

Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε.) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Enhancing Digital Competence through Photography ( CICERO ), διοργάνωσε εξ’ αποστάσεως σεμινάριο: «Ανάπτυξη  των  ψηφιακών δεξιοτήτων  με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφίας». Το σχέδιο αυτό ήταν ένα Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ204, με αριθμό: 2018-1-SE01-KA204-039051.
Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια ομάδα ενηλίκων, που χρησιμοποιούν την ψηφιακή φωτογραφία ως κινητήρια δύναμη. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική, πολιτιστική και οικογενειακή ζωή. Επιπλέον, οι ληφθείσες φωτογραφίες που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή κληρονομιά συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων δωρεάν για να συμβάλουν στο έτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 2018.
Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης Moodle.
Στην εισήγησή μας θα αναπτυχθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Room 1