3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24& 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Ιουλίου 2022

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και το European Schoolnet (μια κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες) και τελεί  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Θα πραγματοποιηθεί 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, θα δοθεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, (STEM, Science Technology Engineering Mathematics) να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.

Το συνέδριο Scientix θα προσφέρει ένα εθνικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών, μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση STEM.

Υποβολή Εισηγήσεων και Παρουσιάσεων

Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να υποβάλλουν το κείμενο της πλήρους εισήγησής τους με την βοήθεια της φόρμας υποβολής εισηγήσεων.

Προθεσμία υποβολής: 10 Αυγούστου 2022.

Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως (και χωρίς να περιορίζεται) σε:
• Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων σχετικών με STEM (Πληροφορική, Τεχνολογία, Μηχανική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά) αλλά και άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι υιοθετούν τη διεπιστημονική προσέγγιση STE(A)M στη σχολική εκπαίδευση.
• Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας, κλπ.
• Στελέχη Εκπαίδευσης και Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση STEM.
Θεματολογία του Συνεδρίου:
• Εκπαιδευτική Ρομποτική.
• Εκπαιδευτική Καινοτομία.
• Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM.
• Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των μαθημάτων STEM.
• Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
• Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
• Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών Πληροφορικής στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM.
• Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου:
• Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ή/και εισήγησης.
• Θα εκδοθεί ο τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου στον οποίο θα δοθεί ISBN και θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις (πλήρεις, σύντομες καθώς και των Εργαστηρίων).

Σημαντικές Ημερομηνίες
Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών για κρίση
10/08/2022
Ενημέρωση αποδοχής
20/08/2022
Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου
08/09/2022
Εγγραφές
Από 05/08/2022
Διεξαγωγή Συνεδρίου 23, 24 και 25/09/2022

This Call for Papers closed on 2022-07-31 13:38 (Europe/Athens).