Το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιηθεί στις  23,24 & 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Ιουλίου 2022