Ημερίδα παρουσίασης των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών του έργου Scientix για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η ελληνική ομάδα πρεσβευτών του Scientix, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και το EUN καλούν όσους πρεσβευτές του Scientix ενδιαφερονται να παρουσιάσουν εκπαιδευτικές πρακτικες , δρασεις και δραστηριότητες STEM για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικές με το εργο Scientix, να υποβάλλουν την πρόταση τους εδώ μέχρι τις 4/09/2021
Σκοπός της ημερίδας είναι:
η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι όπως αναδεικνύονται μέσα από το έργο του Scientix.
η διερεύνηση της πύλης Scientix και το αποθετήριο των πόρων που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
οι δυνατότητες συμμετοχής στο Stem Discovery Campaign που διοργανώνονται από το Scientix
Τα webinars και τα Moocs που διοργανώνονται από το European School Academy συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
οι διαγωνισμοί που υλοποιούνται αναφορικά με την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική οι οποίοι διοργανώνονται από την ΕΛΛΑΚ
Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM.
Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως στους/στις:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας κλπ.
Στελέχη και Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση STEM.