Ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα και παροχής αυτόματων απαντήσεων
2021-11-27, 12:30–12:50 (Europe/Athens), Room1

Σκοπός της εφαρμογής είναι η αυτόματη παροχή άμεσων απαντήσεων σε ερωτήσεις φοιτητών σχετικές με τα διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής μαθήματος. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε έχει τη δυνατότητα να εξάγει το ζητούμενο από κάθε ερώτηση που υποβάλλεται από τους φοιτητές και στη συνέχεια να την αντιστοιχίσει σε κάποια από τις γνωστές απαντήσεις. Την ερώτηση επεξεργάζεται ένα σύστημα κατανόησης φυσικής γλώσσας (NLU) βασισμένο σε τεχνικές μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο το οποίο έχει εκπαιδευτεί με παραδείγματα ερωτήσεων. Η ερώτηση διατυπώνεται με τη μορφή κειμένου μέσα στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και η απάντηση παρέχεται άμεσα. Η εφαρμογή διαχειρίζεται ερωτήσεις φοιτητών διατυπωμένες σε φυσική γλώσσα, στα ελληνικά και παρέχει απαντήσεις που αφορούν σε 30 διαφορετικά διαδικαστικά θέματα του μαθήματος.


Τα μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες παρακολούθησης. Επιπλέον τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων όπως η προετοιμασία, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής του μαθήματος, η παράδοση ασκήσεων και εργασιών, οι εξετάσεις, ο τρόπος βαθμολόγησης, ο τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες κ.α. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν ερωτήματα σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία απευθύνουν δια ζώσης ή μέσω email στους διδάσκοντες. Τα ερωτήματα ανεξάρτητα από τη διατύπωσή τους, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες ανάλογα με το ζητούμενο.
Με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ερώτησή τους σε φυσική γλώσσα, στα ελληνικά μέσα από το περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του moodle που φιλοξενεί το μάθημα, και να λάβουν άμεση απάντηση.
Αρχικά συλλέχθηκαν διαφορετικές διατυπώσεις ερωτήσεων των φοιτητών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός μοντέλου σε εφαρμογή κατανόησης φυσικής γλώσσας (NLU) ανοιχτού κώδικα. Κάθε νέα ερώτηση επεξεργάζεται με βάση το μοντέλο και εξάγεται το ζητούμενο της ερώτησης. Στη συνέχεια κάθε ερώτηση αντιστοιχίζεται σε μία από τις 30 απαντήσεις που είναι γνωστές στην εφαρμογή. Αν δεν υπάρξει αναγνώριση της ερώτησης, το ερώτημα προωθείται για απάντηση από τους διδάσκοντες.
Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης των απαντήσεων από τους φοιτητές. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, το ερώτημα προωθείται αυτόματα στους διδάσκοντες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν νέα απάντηση ή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες.
Η εφαρμογή παρέχει άμεση πληροφόρηση στους φοιτητές μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα, μηδενισμό του χρόνου αναμονής της απάντησης και εξοικονόμηση χρόνου των διδασκόντων.

See also: Παρουσίαση εφαρμογής αυτόματων απαντήσεων moodlemoot Τσάμπος

Εργάζεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό και διδάσκει μαθήματα πληροφορικής. Έχει εμπειρία στη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης διδασκαλίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1994) και μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Πληροφορική και Πολυμέσα» από το ΤΕΙ Κρήτης (2018). Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας του ΕΛΜΕΠΑ εκπονώντας Διδακτορική Διατριβή σχετική με Συστήματα αυτόματης απάντησης ερωτήσεων με κατανόηση φυσικής γλώσσας. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για e-learning και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κατανόησης φυσικής γλώσσας.
https://www.linkedin.com/in/yannis-tsampos-72975255/