Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και Υβριδική μάθηση με την εργαλειοθήκη της Moodle
2021-11-27, 14:50–15:10 (Europe/Athens), Room1

Το Lockdown σε όλους τους τομείς της παιδείας δοκίμασε το εκπαιδευτικό σύστημα και δημιούργησε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες με μοντέλα μάθησης που δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Η εξ' αποστάσεως διδασκαλία και αργότερα το υβριδικό μοντέλο μάθησης, δηλαδή η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης που συνδυάζουν παραδοσιακό χώρο διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από απόσταση με την υποστήριξη της τεχνολογίας, ήρθαν για να μείνουν.

Σε αυτό το πνεύμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) δημιούργησε και παρέχει στα 2000 μέλη της την δυνατότητα χρήσης πλατφόρμας Moodle και Big Blue Button για την σύγχρονη διδασκαλία.

Στην παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσουμε το στήσιμο, την λειτουργία, την διαχείριση και καλές πρακτικές στην εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με την χρήση του υβριδικού μοντέλου μάθησης στα κέντρα κέντρων γλωσσών.

See also: palso hybrid learning moodlemoot2021

Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής Αγγλικής γλώσσας και ιδιοκτήτης κέντρων ξένων γλωσσών στα Χανιά Κρήτης με μεταπτυχιακές σπουδές στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και κάτοχος του Moodle Course Creator Certificate. Είναι πρόεδρος της PALSO Χανίων και Β Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Είναι ερασιτέχνης Αστρονόμος, εθνικός συντονιστής των Αστρονόμων Χωρίς Σύνορα και έφορος εκπαιδευτικών θεμάτων του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.

Μπακαγιάννης Γιώργος | Information Communication Technology Specialist | 4human Tech IKE| 6977593650 | 3ης Σεπτεμβρίου 13 | 10432 | Αθήνα
Για σειρά 35 ετών στέλεχος εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην παραγωγή software και ολοκλήρωση λύσεων, στους τομείς : βιομηχανίας, Τραπεζών, Ασφαλιστικών εταιρειών, Τηλεπικοινωνίες, Ξενοδοχειακού Τομέα, Εταιρειών εστίασης, Ιατρικού κλάδου, MME, Εκπαίδευσης, Κατασκευαστικού τομέα, Εκδόσεις έντυπες και ηλεκτρονικές | Στέλεχος τμήματος πληροφορικής / Οικονομικού στη Βιομηχανία.
Control Data Greece Ανάλυση προγραμματισμός | ΕΛΚΕΠΑ Ανάλυση προγραμματισμός & Οικονομικά| Βιομηχανική Πειραιά. | Λειτουργικά συστήματα UNIX / LINUX / Windows / Android | Βάσεις Δεδομένων MySQL msSQL Firebird, DBASE, Informix, κα | Ανάλυση Προγραμματισμός Συστημάτων σε πολλαπλές πλατφόρμες (multiplatform) | Γλώσσες Προγραμματισμού Basic,Cobol, Pascal, Clipper / Delphi, Gupta, Windev, Webdev, Mobiledev, HTML5, CSS3, Javascript κα | Ελληνικά, Αγγλικά.
Ο σκοπός συμμετοχής μου στην παρουσίαση του MoodleMoot, είναι να σας παρουσιάσω εν τάχει, τεχνικά την υλοποίηση της πλατφόρμας e-learning της Ομοσπονδίας Palso, palso-online.gr.