Μαρία Μαργαρίτα Στασινού / Maria Margarita Stasinou

Η Μαρία Μαργαρίτα Στασινού είναι απόφοιτος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και παρακολούθησε επιμόρφωση πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.
Συνεχίζει τις σπουδές της στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση". Ασχολείται με τον εθελοντισμό και της αρέσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για δημιουργία, παιχνίδι, διδασκαλία και μάθηση.

The speaker's profile picture

Sessions

11-27
12:50
20min
Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθήματος για την διδασκαλία των εικαστικών επαγγελμάτων στο δημοτικό
Θεοδώρα Μιχελοπούλου/Theodora Michelopoulou, Μαρία Μαργαρίτα Στασινού / Maria Margarita Stasinou, Πανωραία Χασιώτη/Panoraia Chasioti

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την συνολική προσπάθεια υλοποίησης ενός εικονικού web-based learning μαθήματος αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί η προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών επαγγελμάτων σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και να ενσωματωθούν οι αρχές σχεδιασμού ενός εικονικού μαθήματος, με προϋπόθεση την εφαρμογή ενός μικτού μοντέλου μάθησης, συνδυασμού της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, εικαστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, web based learning, ασύγχρονη εκπαίδευση, ελεύθερο λογισμικό

Room1