Πανωραία Χασιώτη/Panoraia Chasioti

print("Hello word!")

I am Chasioti Panoraia, a preschool teacher with a specialization in S.T.E.A.M education and i've been working in private schools as a S.T.E.A.M educator for preschool and primary school children.
I graduated from the Department of Preschool Education and Educational Planning Sciences (University of the Aegean,2019) and I decided to continue my studies MSc Information and Communication Technologies for Education at National and Kapodistrian University (2020), as it is the core of my educational and research interests.

Presentations at conferences:
-"From philosophy to counseling: philosophical counseling as a lever to support educational work", Presentation of work at the 1st Panhellenic Conference of Undergraduate Students "Edutopia".

The speaker's profile picture

Sessions

11-27
12:50
20min
Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθήματος για την διδασκαλία των εικαστικών επαγγελμάτων στο δημοτικό
Θεοδώρα Μιχελοπούλου/Theodora Michelopoulou, Μαρία Μαργαρίτα Στασινού / Maria Margarita Stasinou, Πανωραία Χασιώτη/Panoraia Chasioti

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την συνολική προσπάθεια υλοποίησης ενός εικονικού web-based learning μαθήματος αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί η προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών επαγγελμάτων σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και να ενσωματωθούν οι αρχές σχεδιασμού ενός εικονικού μαθήματος, με προϋπόθεση την εφαρμογή ενός μικτού μοντέλου μάθησης, συνδυασμού της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, εικαστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, web based learning, ασύγχρονη εκπαίδευση, ελεύθερο λογισμικό

Room1