“Ολοκληρωμένο εργαστηριακό μάθημα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Μηχανολογία με χρήση της πλατφόρμας moodle.”

Reviews are a valuable tool for speakers to improve their content and presentation. Even a short review can prove valuable to a speaker! Please take the time and communicate your feedback in a constructive way. Thanks, we (and our speakers) appreciate your feedback!