Ολοκληρωμένο εργαστηριακό μάθημα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Μηχανολογία με χρήση της πλατφόρμας moodle.
2020-11-28, 15:20–15:40 (Europe/Athens), Room 2

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί μια ωριαία διδακτική ενότητα ενός ολοκληρωμένου εργαστηριακού μαθήματος με χρήση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (moodle) στα Συστήματα Αυτοκινήτου της Γ ΕΠΑΛ. Στο μάθημα περιλαμβάνονται όλα όσα απαιτούνται για τη διεξαγωγή της άσκησης, όπως υλικά, εργαλεία και στάδια παρουσίασης της άσκησης. Υπάρχουν βίντεο με τα βήματα αναλυτικά (ένα προς ένα) που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές ώστε να διεκπεραιώσουν την εργασία με επιτυχία. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των βίντεο υπάρχουν ερωτήσεις διαφόρων ειδών (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού λάθος), που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα H5P και την ενσωμάτωση του στο moodle. Η διδασκαλία ενισχύεται με τη χρήση Forum ή και Chat για επίλυση αποριών.

See also: Presentation