Η αξιοποίηση του moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις ανάγκες του μαθήματος της Διδακτικής των Θρησκευτικών
2020-11-28, 17:00–17:20 (Europe/Athens), Room 1

Το διαδικτυακό μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες και μέθοδος project» σχεδιάστηκε για να εισάγει τους φοιτητές του Στ΄Εξαμήνου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ σε θέματα που αφορούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε ψηφιακό περιβάλλον και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν στην πράξη πώς αναπτύσσεται ένα θέμα με τη μέθοδο project. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν τα στάδια ανάπτυξης ενός μαθήματος/σεμιναρίου στο περιβάλλον του Moodle, να δουν τις δυνατότητες αυτού του περιβάλλοντος και, ταυτόχρονα, να ασκηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η βασική αρχή του σχεδιασμού αυτής της διδακτικής παρέμβασης ήταν η ενεργός εμπλοκή των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης (learning by doing) και η δημιουργία ομάδων που θα λειτουργούσαν σε επόμενο στάδιο ως κοινότητα πρακτικής.
Η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας βασίστηκε στις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Υιοθετήσαμε τη θεωρία του Βιγκότσκι για τη Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) σε ό,τι αφορά στην καθοδήγηση από την ομάδα των ομοτίμων και τη συνδρομή των έμπειρων (συντονιστές των ομάδων ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές - υπ. διδάκτορες) και επιχειρήσαμε να ενισχύσουμε την αυτορρύθμιση (self regulation) και την αυτοαποτελεσματικότητα (self efficacy) των φοιτητών. Έτσι, η καθοδήγηση ήταν φθίνουσα, ώστε οι φοιτητές να αναλάβουν σιγά σιγά την πρωτοβουλία για τη μάθησή τους, στη βάση των αρχών της δια βίου μάθησης. Η οργάνωση του μαθήματος ακολούθησε το μοντέλο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας Complex Instruction.
Το εκπαιδευτικό υλικό είχε ποικιλομορφία, καλύπτοντας διαφορετικά στυλ μάθησης (word - pdf – ppt, αρχεία scorm, βίντεο παρουσιάσεις, υπερσύνδεσμοι για εργαλεία και ψηφιακούς πόρους, ενώ είχαν αξιοποιηθεί και οι δυνατότητες που δίνει η πλατφόρμα του moodle για δημιουργία σελίδων, κουίζ, συζητήσεων κ.ά. Η μέθοδος αξιολόγησης που εφαρμόστηκε συνδέεται με το μοντέλο διδασκαλίας που υιοθετήθηκε. Η ανατροφοδότηση ήταν μέρος των υποχρεώσεων των φοιτητών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του μαθήματος και αφορούσε ομάδες ομοτίμων. Στο τέλος του μαθήματος, η αξιολόγηση των φοιτητών ήταν έργο της διδάσκουσας Καθηγήτριας, ενώ το μάθημα αξιολογήθηκε και από εξωτερικό ερευνητή, με άξονες αξιολόγησης την καταλληλότητα του υλικού, τη διαχείριση του χρόνου, τη συμμετοχή στις ομαδικές εργασίες, κ.ο.κ.
Η οργάνωση της ψηφιακής αυτής τάξης, απέσπασε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο στην κατηγορία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον διαγωνισμό ηλεκτρονικής τάξης που διοργάνωσε η ΕΕΠΕΚ.

See also:

Η Ιωάννα Κομνηνού είναι Επ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ και διδάσκει μαθήματα που αφορούν στα Παιδαγωγικά και στην Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών. Έχει συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια με αντικείμενο, κυρίως, θέματα που αφορούν στην Εκπαίδευση.