Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσω Moodle στο ΠΣΔ – Υφιστάμενη Κατάσταση και επόμενα βήματα
2021-11-27, 15:50–16:10 (Europe/Athens), Room1

H πλατφόρμα e-learning.sch.gr, που βασίζεται στο Moodle, είναι μια πλατφόρμα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και η υπηρεσία παρέχεται σε σχολεία & εκπαιδευτικούς που είναι μέλη του ΠΣΔ. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ξεκίνησε πριν 15 περίπου χρόνια για την κάλυψη των αναγκών στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και φιλοξενεί αρκετές χιλιάδες εγγεγραμμένων χρηστών και πληθώρα μαθημάτων. Στο πλαίσιο του ΠΣΔ, το 2021 ανέλαβε την υποστήριξη της υπηρεσίας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και έκτοτε έχει ενεργοποιήσει τη νεότερη έκδοση στο e-learningnew.sch.gr για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιούργησε η συγκυρία του COVID-19.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα αναδειχθεί η έως τώρα αξιοποίηση της υπηρεσίας από τους χρήστες του ΠΣΔ, οι ενέργειες αναβάθμισής της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Β/θμια εκπαίδευση και τα μελλοντικά σχέδια περαιτέρω βελτίωσης και προώθησης της υπηρεσίας στην κοινότητα του ΠΣΔ.

See also: ΠΣΔ - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Τεχνικός Υπεύθυνος συντονισμού ομάδας υποστήριξης χρηστών και διαχείρισης υπηρεσιών ΠΣΔ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μέλος της ομάδας ΠΣΔ από το 2000.
Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Τεχνικός Υπεύθυνος ομάδας ανάπτυξης ΠΣΔ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μέλος της ομάδας ΠΣΔ από το 2012.
Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.