"Και μαζί και μόνος" - How to Flip a Moodle Workshop (απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή)
2021-11-27, 15:00–16:30 (Europe/Athens), Room 2

Για να εγγραφείτε στο workshop συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο https://moodlemoot.ellak.gr/engrafi-sto-workshop-ke-mazi-ke-monos-how-to-flip-a-moodle-workshop/
Η Ανάστροφη τάξη (Flipped Classroom) είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας (παράδοση στο σχολείο – εργασίες στο σπίτι) αντιστρέφεται σε (μελέτη στο σπίτι – εργασίες στο σχολείο). Το moodle ως ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης ισχυροποιεί τη σύνδεση της κοινότητας μάθησης καθώς περιλαμβάνει ασύγχρονη συμμετοχή των μελών της αλλά και τρόπους ενίσχυσης αυτής της σύνδεσης με το peer reviewing των εργασιών που περιλαμβάνεται στο activity workshop. Πως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτήν την σύνδεση αλλά και να το εντάξουμε σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους όπως το Flipped Learning?


Στο παρόν webinar θα παρουσιαστεί μια μεθοδολογία χρήσης του Moodle Workshop στα πλαίσια μιας προσσέγγισης Ανάστροφης Τάξης. Επεκτεινοντας το μοντέλο στην μεθοδολογία "sandwich" θα παρουσιαστεί η διερεύνηση ενός προβλήματος που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, ένα εργαστήριο τρισδιάστατης σχεδίασης και ρομποτικής και η αξιολόγηση της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους ενισχύει τη μάθηση και στους δύο συμμετέχοντες σε αυτόν που λαμβάνει την ανατροφοδότηση και σε αυτόν που την δίνει. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η κουλτούρα της αυτοαξιολόγησης και της κριτικής σκέψης. (Kreber, Anderson, Entwhistle και McArthur,2014). Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων οδηγείτε συνήθως από μια ρουμπρίκα που συνοδεύει την διαδικασία και δημιουργείται από τον σχεδιαστή του εργαστηρίου σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ώστε να ενισχυθούν μεταγνωστικές δεξιότητες.(Hafner & Hafner, 2010.
Προηγούμενη έρευνα για την αξιολόγηση από ομότιμους (Nicol, Thomson, & Breslin, 2013) έχει δείξει ότι η παραγωγή κριτικών με ανατροφοδότηση εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία αξιολογικής κρίσης, τόσο για τη δουλειά των συνομηλίκων όσο και για τη δική τους δουλειά. Η ικανότητα παραγωγής ποιοτικής ανατροφοδότησης είναι μια θεμελιώδης ικανότητα που πρέπει να αναπτυχθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, γιατί αποτελεί ουσιαστικό συστατικό των αυτορρυθμιζόμενων μαθησιακών ικανοτήτων τους. Συγκεκριμένα, μέσω της αξιολόγησης από ομότιμους, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους αυτοαξιολόγησης και την κατανόησή τους κύριες έννοιες που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων (Chao, Saj, & Hamilton, 2010).

See also: Presentation Workshop