Χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του www.gov.gr από την πλατφόρμα Moodle https://howto.gov.gr/ - ΕΔΥΤΕ
2021-11-27, 17:00–17:30 (Europe/Athens), Room1

Υποστήριξη χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr με Moodle


Υποστήριξη χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr από την πλατφόρμα Moodle https://howto.gov.gr/ από το ΕΔΥΤΕ

Νίκος Τζιμόπουλος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην Βθμια εκπαίδευση.
Πτυχιούχος Φυσικής, μεταπτυχιακές σπουδές στα "Σπουδές στην Εκπαίδευση", Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και 2000–2001Πιστοποιητικό "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη", Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονιστής σε 10άδες προγράμματα επιμόρφωσης με θέμα την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση», στα οποία έχει συγγράψει το υλικό. Επιμορφωτής με θέμα την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Μέλος της ΕΥΥ eTwinning και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση της ΕΕΛΛΑΚ.

This speaker also appears in:

Επικεφαλής Τμήματος Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων.Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ