Έναρξη- Χαιρετισμοί
2021-11-26, 15:30–16:00 (Europe/Athens), Room1

  • Σταμέλος Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΛΛΑΚ , Καθηγητής Πληροφορικής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ορφανουδάκης Θεοφάνης- Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (http://sst.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων ( http://dsmc2.eap.gr/),
  • Αναστάσιος Εμβαλωτής - Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ
  • Νικόλαος Παπασπύρου , Καθηγητής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο