Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και design thinking
2021-11-27, 10:00–10:30 (Europe/Athens), Room1

Πως να βελτιώσετε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων σας χρησιμοποιώντας εργαλεία design thinking.

See also: IDandDT_ΕΚountiou_261121

Στέλεχος Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στη ΜΟΔ αε, αρμόδια για θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης.
Συνεργάτης Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
Συνεργάτης ΕΔΥΤΕ - Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.