Μαρκατσέλας Μανώλης

Ο Μανώλης Μαρκατσέλας, είναι πιστοποιημένος, από την TUV Austria Hellas, DPO από το 2018. Εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις του πάνω στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ασχολείται με την ασφάλεια πληροφοριών και την διαχείριση του συστήματος ISO 27001 στην εταιρεία WIDE Services, Premium Moodle Partner στην Ελλάδα και στην Κύπρο.


Sessions

11-27
15:30
20min
Moodle & GDPR
Μαρκατσέλας Μανώλης

Η συμμόρφωση με τον GDPR εκτός από υποχρέωση, είναι και καθήκον κάθε οργανισμού που σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών που διαχειρίζεται.

Room1