To see our schedule with full functionality, like timezone conversion and personal scheduling, please enable JavaScript and go here.
15:30
15:30
30min
Έναρξη- Χαιρετισμοί
Έναρξη- Χαιρετισμοί
  • Σταμέλος Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΛΛΑΚ , Καθηγητής Πληροφορικής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ορφανουδάκης Θεοφάνης- Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (http://sst.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων ( http://dsmc2.eap.gr/),
  • Αναστάσιος Εμβαλωτής - Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ
  • Νικόλαος Παπασπύρου , Καθηγητής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Room1
16:00
16:00
30min
Moodle.Academy και Moodle.Net: μια δέσμευση στην ανοιχτότητα
Anna Krassa

Στη Moodle πιστεύουμε ότι η ελευθερία στην εκπαιδευτική τεχνολογία είναι θεμελιώδης για να επιτρέψει στην εκπαίδευση να ανθίσει και να αναπτυχθεί με πιο δίκαιο και προσιτό τρόπο. Σε αναγνώριση αυτού, η Moodle πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως B Corporation, πράγμα που σημαίνει ότι καθοδηγούμαστε από το σκοπό και όχι από το κέρδος. Η ανοιχτότητα ήταν πάντα μια από τις βασικές αξίες της Moodle και φέτος, δύο μεγάλα έργα που εκφράζουν τη δέσμευσή μας στην ανοιχτότητα, έχουν ξεκινήσει: η Ακαδημία Moodle (Moodle.Academy): Η πύλη εκπαίδευσης για την παγκόσμια κοινότητα Moodle και το Δίκτυο Moodle (Moodle.Net): Το παγκόσμιο δίκτυό μας για κοινή χρήση και επιμέλεια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Και τα δύο έργα υποστηρίζουν το όραμα του Moodle να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τον κόσμο. Η παρουσίαση θα συζητήσει αυτές τις δύο πρωτοβουλίες και θα περιγράψει το πώς μπορείτε να εμπλακείτε.

Room1
16:30
16:30
20min
Helios : Η νέα πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του ΕΜΠ. Ιστορικό, υλοποίηση και μετάπτωση του υλικού
Anna Moscha, Anastasios Bithas

Από το 2006 το ΕΜΠ διαθέτει την κεντρική υπηρεσία ιστοσελίδων μαθημάτων Mycourses που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Claroline, το οποίο επεκτάθηκε και παραμετροποιήθηκε για να υποστηρίξει και να ενισχύσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο ΕΜΠ. Παράλληλα, σε αρκετές σχολές, εργαστήρια και στο Κέντρο Η/Υ του ΕΜΠ λειτουργούσαν μεμονωμένες διαδικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων που βασίζονταν στο λογισμικό Moodle και εξυπηρετούσαν ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών και μαθημάτων.
Η πανδημία έκανε επιτακτική την ανάγκη της χρήσης τηλεκπαίδευσης σε ευρεία κλίμακα. Στα πλαίσια της ανάγκης αυτής και του εκσυγχρονισμού της υπάρχουσας κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων απαφασίστηκε η λειτουργία μίας κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα βασίζεται στο λογισμικό Moodle. Έτσι δημιουργήθηκε η νέα πλατφόρμα Helios του ΕΜΠ που την διαχειρίζονται από κοινού το Κέντρο Η/Υ και το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ και είναι διαθέσιμη από την αρχή του τρέχοντος εξαμήνου.
Στην παρούσα φάση η πλατφόρμα Helios χρησιμοποιείται παράλληλα με την παλιά πλατφόρμα Mycourses και πιλοτικά για το συγκεκριμένο εξάμηνο, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων όλων των σχολών χρησιμοποιεί την νέα πλατφόρμα. Αυτή τη στιγμή στο Helios φιλοξενούνται πάνω από 1600 μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και χρησιμοποιείται από 12.500 και πλέον φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.
Πλην της υλοποίησης και της παραμετροποίησης της νέας πλατφόρμας, σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η μετάπτωση του υλικού όλων των μαθημάτων του Ε.Μ.Π. από την παλιά πλατφόρμα στη νέα. Στην παρούσα ανακοίνωση, θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι που εξετάστηκαν για τη βέλτιστη εκτέλεση της μετάπτωσης, οι περιορισμοί που προέκυψαν και τελικώς η επιλεγείσα μεθοδολογία.

Room1
16:30
120min
Teaching Environmental Education utilizing Smart Internet of Things (IoT) Planters in Learning Spaces (απαιτείται εγγραφή / registration required)
Stathis Mavrotheris (mavrotheris@ouc.ac.cy), Christos Rodosthenous, Elpiniki Margariti, Bernardo Tabuenca, Wolfgang GRELLER, Ariel Ortiz Beltran, HAGER Veronika, Thomas Economou

This Workshop will present the innovative work of the Erasmus+ Project Teaspils (https://www.teaspils.eu/), which explores the utilization of IoT interventions in teaching and learning for Environmental Education courses in Secondary Education.

Room 2
16:50
16:50
20min
Openup Moodle, Scaleup your Learning Experience Platform
Tasos Koutoumanos, Nikos Palavitsinis

What are the best approaches for opening up Moodle and integrating it with other platforms of your Educational insitution or your Workplace? How can Moodle help moving from "walled gardens" to open playgrounds for online learning and a seamless Learning Experience across interconnected platforms? How can API-driven integrations help for scalability and robustness of your Moodle platform?

We will present our experience as Eummena, in making Moodle the central component of Learning Experience Platforms for Universities, training organisations and workplaces, based on API-driven techniques as well as well-supported open standards and protocols.

Room1
17:10
17:10
20min
Exploring how to (re)use Language Open Educational Resources (OERs) in Moodle
Alexander Mikroyannidis, Anastasios A. Economides, Dr. Maria Perifanou

The OPENLang Network platform is an open and collaborative Moodle-based environment for networking between language learners and teachers across Europe. This platform has been developed in the context of the OPENLang Network Erasmus+ project (https://www.openlangnet.eu/) that is coordinated by the University of Macedonia, Greece. In this session, we will present the OPENLang Network platform and the Massive Open Online Course (MOOC) that we have recently launched on this platform, entitled: "Exploring how to (re)use Language Open Educational Resources (OERs)". This 4-week MOOC aims at guiding participants through the discovery, use, and reuse of OER for teaching purposes in language education. The MOOC participants explore what is an OER and what is an Open Educational Practice (OEP). Additionally, the MOOC presents the main characteristics and benefits of using language OERs, as well as the main challenges of introducing OERs in language education. The OPENLang Network platform and the MOOC are available at: https://openlang-network.kmi.open.ac.uk/.

Room1
17:30
17:30
20min
eXpert project: Moodle Formulas question type with JSXGraph
Marc Bernat Martinez, Bernat Martinez

During the pandemic, the impact of e-learning became particularly important showing that in the field of remote teaching there is a notable lack of high-quality, research-based learning material.

In this context, eXpert is an Erasmus+ project coordinated by Maribor University (Slovenia), which has created advanced interactive i-textbooks (https://eucbeniki.sio.si/index.html) including questions with JSXGraph (https://jsxgraph.uni-bayreuth.de), free software created by Center for Mobile Learning with Digital Technology (Bayreuth University). The main aims of the project are:

  • Community-driven use and improvements of i-textbooks.
  • Possibility to include some topics from interactive textbooks in Moodle LMS and to construct personalized learning paths

In this presentation we are showing how JSXGraph animations are included in Moodle using Formulas question type.

Room1
17:50
17:50
30min
Developing interactive online workbooks for engineering and STEM mathematical education.
Dr Konstantina Zerva

The mathematical education of engineers and scientists is often considered as a distinct area of mathematics education. The School of Mathematics, at the University of Edinburgh, has two pairs of courses specifically designed for first year engineering and chemistry students. Around 500 students complete them during each semester.

As a response to COVID-19 pandemic, during the summer of 2020, the University of Edinburgh and Loughborough University collaborated to develop interactive online workbooks for the mathematics education of STEM students. Our approach was to use the STACK online assessment system and combine our experience gained with running the fully online course "Fundamentals of Algebra and Calculus" (FAC) with materials from the HELM (Helping Engineers Learn Mathematics) project workbooks.

Each interactive workbook is a Moodle quiz with textbook-style written content, worked examples, simple tasks and practice questions. Almost all questions are randomised so each student will have a collection of questions which use different values. After submitting a workbook, students can return to it, either to review the written material or to reattempt the questions. The workbooks are used as an introduction to each week's material and students can consult the textbook for more advanced topics and further exercises. Students receive immediate feedback on their attempt which promotes students' engagement and learning through assessment.

Developing the workbooks was a significant effort which required time and people. Student evaluations rated the HELM workbooks as a valuable and successful resource.

The plan is to make a general release of the workbooks in January 2022. Partners have agreed to release the resulting online versions of each workbook under Creative Commons licence, "CC BY".

Room1
18:20
18:20
20min
Γλωσσικά Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, H5P και Moodle
Aristides Vagelatos, Alexopoulos Nikos

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός από τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου σχεδιασμού και δημιουργίας γλωσσικών παιχνιδιών με τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (natural language processing) «Λεξιπαίγνιο», ενός έργου που φιλοδοξεί να διερευνήσει τις δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρουσίασης είναι να δείξει τις δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας H5P μέσα από το Moodle, όπου το παιχνίδι που έχει υλοποιηθεί, επικοινωνεί με το αντίστοιχο API της υποδομής που έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη των ψηφιακών γλωσσικών παιχνιδιών του «Λεξιπαιγνίου», ώστε να τροφοδοτείται με εκπαιδευτικά δεδομένα.
Το παιχνίδι «βρές τη σωστή απάντηση/single choice» είναι μια πρώτη προσπάθεια απόδειξης της κατεύθυνσης αυτής, όπου γλωσσικές ερωτήσεις (quizzes) της μορφής «πολλαπλής επιλογής» - σωστό λάθος για την περίπτωση, παράγονται αυτόματα από την υποδομή, στην οποία καλείται ο μαθητής/παίκτης, να βρει και να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής εξασκείται σε θέματα δομής και χρήσης της νέας ελληνικής (ορθογραφία, γραμματική, γενικό λεξιλόγιο κ.α.), καθώς και σε γνώσεις και ορολογία σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. στο μάθημα της Γεωγραφίας). Η καινοτομία των παιχνιδιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του «Λεξιπαιγνίου» συνίσταται στον δυναμικό, αυτοματοποιημένο τρόπο παραγωγής ερωτήσεων αλλά και μη-ορθών εναλλακτικών απαντήσεων, όπου υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, με διαβαθμισμένη δυσκολία, για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αξιοποιώντας σώμα κειμένων που περιλαμβάνει τα σχολικά εγχειριδίων και άλλων οντοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία της Γλώσσας στο σχολείο συχνά περιορίζεται σε τυποποιημένους, μηχανιστικούς τρόπους εκμάθησης κανόνων και λεξιλογίου που μπορεί και να μην εντάσσονται ενίοτε σε κειμενικά περιβάλλοντα, τα παιχνίδια του «Λεξιπαιγνίου» φιλοδοξούν να αποτελέσουν εργαλείο – βοηθό στα χέρια του εκπαιδευτικού αλλά και μια παιγνιώδη εναλλακτική στη διάθεση των μαθητών, με στόχο τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα του μαθησιακού επιπέδου τους με ευχάριστο τρόπο.
Ειδικά στην περίπτωση που αυτά, θα μπορούν να παρουσιάζονται ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω ενός LMS περιβάλλοντος όπως το Moodle, τότε ευελπιστούμε ότι το αποτέλεσμα θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του. Και ίσως ειδικότερα στις μέρες της πανδημίας που διανύουμε, και όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν πλέον εγκατασταθεί στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Room1
18:40
18:40
20min
Αξιοποίηση του Moodle στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών STE(A)M
Ναταλία Σπυροπούλου, Ιωάννης Καλέμης

Το ερευνητικό πρόγραμμα STEAMonEdu έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοχής και επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα DAISSy ανέπτυξε και σχεδίασε με τη χρήση του Moodle ένα ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα και ένα μάθημα μεικτής μάθησης, τα οποία είχαν ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, συντονιστών ή διευθυντών εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης προκειμένου να τους καθοδηγήσει στο να καταστούν εκπαιδευτές, σχεδιαστές και ενορχηστρωτές της εκπαίδευσης STE(A)M.
Στην παρουσίασή αυτή θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle τόσο για το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) όσο και για το μεικτό (blended). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διάθεση και την ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και των διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων αλλά και το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόσαμε για την ανάπτυξη της κοινότητας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Room1
19:00
19:00
30min
Υλοποίηση και αξιολόγηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου για την παιδαγωγική χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα eTwinning έργα και στη διδασκαλία (2018 - 2021)
Νίκος Τζιμόπουλος, Πέτρος Ν. Προβελέγγιος, Μαρία Ιωσηφίδου, Γιώργος Αυγέρης, Θεόδωρος Μπούσιου

Υλοποίηση και αξιολόγηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου για την παιδαγωγική χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα eTwinning έργα και στη διδασκαλία (2018 - 2021)

Room1
10:00
10:00
30min
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και design thinking
Effrossini KOUNTIOU

Πως να βελτιώσετε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων σας χρησιμοποιώντας εργαλεία design thinking.

Room1
10:30
10:30
20min
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας της Θρησκευτικής Αγωγής με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle
Christos Papakostas, Ioanna Komninou

Προηγούμενες έρευνες έχουν εξετάσει την αξιοποίηση τόσο των ώριμων ψηφιακών τεχνολογιών, όσο και των αναδυόμενων τεχνολογιών που δυναμικά εισέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, σχετική έρευνα στο μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής παραμένει περιορισμένη. Το κίνητρο της παρούσας έρευνας ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας στο χώρο της εκπαίδευσης και η εναλλακτική χρήση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο κύριος σκοπός του άρθρου είναι να περιγράψει τη σχέση επιστημολογίας και θεωριών μάθησης στη διαδικτυακή μάθηση με έμφαση στις εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή. Η συνεισφορά του άρθρου είναι ότι αναλύει τα χαρακτηριστικά των τεχνολογικών μέσων, τα κριτήρια επιλογής τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ορθή χρήση τους. Η έρευνα διήρκησε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αφορούσε προπτυχιακό επιλεγόμενο μάθημα. Συμμετείχαν 200 φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες παρακολούθησαν τις παραδόσεις των μαθημάτων και εξετάστηκαν αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Η ανατροφοδότηση έγινε από τους φοιτητές/τριες με εθελοντική και ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης του εμπλουτισμένου με τεχνολογικά μέσα μαθήματος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι είναι πολύ μεγάλης σημασίας η αξιολόγηση εφαρμογών νέων προσεγγίσεων και αξιοποίησης νέων μέσων διδασκαλίας και μάθησης της Θρησκευτικής Αγωγής.

Room1
10:50
10:50
20min
Παιγνιώδης Μάθηση σε Ενήλικους Σπουδαστές
Serafeim A. Triantafyllou

Η παιγνιώδης μάθηση δρα υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας τη μάθηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους σπουδαστές, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης για τους σπουδαστές. Η παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που εμπνέεται από το πώς λειτουργούν τα καλά παιχνίδια, ώστε να εφαρμόσει κατάλληλα στοιχεία των παιχνιδιών αυτών, κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης. Η υιοθέτηση μιας διδακτικής προσέγγισης με βάση την παιγνιώδη μάθηση βοηθά στην υιοθέτηση αυθεντικών στόχων, οδηγεί στην ευκολότερη επίλυση προβλημάτων, ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, υποστηρίζει την επικοινωνία και θέτει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού κλίματος στην τάξη.

Room1
11:10
11:10
20min
WIDETraining Academy: the best of Moodle training
Yiannis Arapoglou, Vasilis Palilis

It started with an idea, but 9 years later there are number of success stories to share. An elearning course provider service for Moodle for teachers, STEAM teachers and gamification professionals. Awards, students from all over the world, international recognition and more.

Room1
11:30
11:30
30min
Χρήση εργαλείων ΤΠΕ στο εικονικό περιβάλλον μάθησης Moodle: Εκπαιδεύοντας τους διευκολυντές εικονικής μάθησης
Καραχρήστος Χριστόφορος, Theofanis Orfanoudakis, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, Zoe Batsi

Στο πλαίσιο του έργου «FAVILLE - Διευκολυντές της εικονικής μάθησης» έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευκολυντών εικονικής μάθησης. Η άμεση ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι διαμεσολαβητές εικονικής μάθησης, δηλαδή το προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης.

  • IDEC (https://idec.gr/ ),
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (https://www.eap.gr/).
Room1
12:00
12:00
20min
To moodle ως Ενιαίος Ψηφιακός Χώρος Εκπαίδευσης – Οι περιπτώσεις του courses & study
Ιωάννης Καλέμης, Νικόλαος Νταλιακούρας

Σκοπός της παρουσίασης είναι να δείξουμε την διασύνδεση του Moodle τόσο με τις διοικητικές υπηρεσίες (Βάση Μητρώου φοιτητών, Εκπαίδευσης,) όσο και με άλλες υπηρεσίες του ΕΑΠ, όπως open και ψηφιακό αναγνώστη έτσι ώστε να συνιστούν το moodle του ΕΑΠ όχι σαν ένα απλό LMS αλλά ως ένα ενιαίο ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης

Room1
12:30
12:30
20min
Ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα και παροχής αυτόματων απαντήσεων
Ioannis Tsampos

Σκοπός της εφαρμογής είναι η αυτόματη παροχή άμεσων απαντήσεων σε ερωτήσεις φοιτητών σχετικές με τα διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής μαθήματος. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε έχει τη δυνατότητα να εξάγει το ζητούμενο από κάθε ερώτηση που υποβάλλεται από τους φοιτητές και στη συνέχεια να την αντιστοιχίσει σε κάποια από τις γνωστές απαντήσεις. Την ερώτηση επεξεργάζεται ένα σύστημα κατανόησης φυσικής γλώσσας (NLU) βασισμένο σε τεχνικές μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο το οποίο έχει εκπαιδευτεί με παραδείγματα ερωτήσεων. Η ερώτηση διατυπώνεται με τη μορφή κειμένου μέσα στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και η απάντηση παρέχεται άμεσα. Η εφαρμογή διαχειρίζεται ερωτήσεις φοιτητών διατυπωμένες σε φυσική γλώσσα, στα ελληνικά και παρέχει απαντήσεις που αφορούν σε 30 διαφορετικά διαδικαστικά θέματα του μαθήματος.

Room1
12:50
12:50
20min
Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μαθήματος για την διδασκαλία των εικαστικών επαγγελμάτων στο δημοτικό
Θεοδώρα Μιχελοπούλου/Theodora Michelopoulou, Μαρία Μαργαρίτα Στασινού / Maria Margarita Stasinou, Πανωραία Χασιώτη/Panoraia Chasioti

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την συνολική προσπάθεια υλοποίησης ενός εικονικού web-based learning μαθήματος αξιοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle. Στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί η προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών επαγγελμάτων σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού και να ενσωματωθούν οι αρχές σχεδιασμού ενός εικονικού μαθήματος, με προϋπόθεση την εφαρμογή ενός μικτού μοντέλου μάθησης, συνδυασμού της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, εικαστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, web based learning, ασύγχρονη εκπαίδευση, ελεύθερο λογισμικό

Room1
13:10
13:10
20min
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Μετάβαση στη phygital εποχή με τη διαδικτυακή πλατφόρμα για σχολεία SNFCC Class
Εύη Καίσαρη

Tα σχολικά προγράμματα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσγειώνονται στην τάξη!

Το ΚΠΙΣΝ δημιούργησε το SNFCC Class, μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν ολοκληρωμένα σχολικά προγράμματα σε ψηφιακή μορφή, υλοποιώντας τα μέσα στην τάξη με τη χρήση προτζέκτορα ή μέσω τηλεκπαίδευσης, με διαμοιρασμό οθόνης (share screen). Όλα τα σχολικά προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά της διδακτικής ύλης κάθε βαθμίδας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπλουτίζοντας, με τρόπο ψυχαγωγικό αλλά ταυτόχρονα επιμορφωτικό, τη διαδικασία της διδασκαλίας.
Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το SNFCC Class, να γνωρίσουν τα επιμέρους μαθήματα και τον τρόπο που αυτά εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Room1
13:30
13:30
20min
Later Life Training portal for Physiotherapist Training
Areti Katsamagkou

Problem / Need:
Physical therapy has an inherent complexity since it is a type of treatment that
encompasses a wide variety of aspects (kinesiology, physiology, pathophysiology, etc) and takes place in various healthcare settings.
Physiotherapist training is a continuous process and mandatory in order to maintain a
professional license. For example in the U.K., this is a requirement in order to stay
registered with the Health & Care Professions Council (HCPC). There are more than 0.5 Million professionals physiotherapists in Europe (www.statista.com) asking for a range of post-qualifying courses.

Our Solution:
Following the EU Profound training program (https://profound.eu.com) we identified the design principles of an efficient and acceptable digital training platform for Physiotherapists. We designed the LLT eleanring service trying to provide the necessary content to support the continuous training of Physiotherapists not only in Europe but Globally. We are continuous developing new functions to the platform and we publish scientific results of our research [1,2]
[1] Pappa, D. & Papadopoulos, H. (2018) Designing a prototype training environment for
physiotherapists building on advanced gaming technologies. Proceedings of the 17th
European Conference on e-Learning (ECEL2018), 1-2 November 2018, Athens, Greece

[2] Dimitra Pappa, Homer Papadopoulos. (2019), A Use Case of the Application of Advanced
Gaming and Immersion Technologies for Professional Training: The GAMEPHARM Training
Environment for Physiotherapists pp157-170, Volume 17 Issue 2.

Room1
14:00
14:00
30min
Διάλειμμα
Room1
14:30
14:30
20min
Accessibility tools to transform your courses towards inclusion
Dimitris Tsiastoudis

Οι παρούσες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο εισάγουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα με την τυπική, αναμορφώνεται και η ειδική αγωγή απευθυνόμενη μέσα από την χρήση του διαδικτύου σε και πολύ διαφοροποιημένο κοινό. Σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα περιλαμβάνουν την δυανατότητα διάδρασης των συμμετεχόντων με τα εκπαιδευτικά υλικά αλλά και τους συνεκπαιδευόμενους ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία μάθησης. Αυτή η διάδραση εμφανίστηκε ακόμα πιο αναγκαία σε περιόδους υποχρεωτικής μείωσης της δια ζώσης διδασκαλίας ως συνέπεια της πανδημίας. Το moodle ως ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης περιέχει ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης της προσβασιμότητας ώστε να επιτύχουμε την αναγκαία συμμετοχή. Η εργασία παρουσιάζει μία έρευνα δράσης που αφορά την ανάπτυξη ενός προσβάσιμου course μαθητών με προβλήματα ακοής. Παράλληλα παρουσιάζονται και τα εργαλεία ανάπτυξης της προσβασιμότητας ατόμων με μειωμένη όραση.

Room1
14:50
14:50
20min
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και Υβριδική μάθηση με την εργαλειοθήκη της Moodle
Χρήστος Σωτηρόπουλος, ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Το Lockdown σε όλους τους τομείς της παιδείας δοκίμασε το εκπαιδευτικό σύστημα και δημιούργησε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες με μοντέλα μάθησης που δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Η εξ' αποστάσεως διδασκαλία και αργότερα το υβριδικό μοντέλο μάθησης, δηλαδή η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης που συνδυάζουν παραδοσιακό χώρο διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από απόσταση με την υποστήριξη της τεχνολογίας, ήρθαν για να μείνουν.

Σε αυτό το πνεύμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) δημιούργησε και παρέχει στα 2000 μέλη της την δυνατότητα χρήσης πλατφόρμας Moodle και Big Blue Button για την σύγχρονη διδασκαλία.

Στην παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσουμε το στήσιμο, την λειτουργία, την διαχείριση και καλές πρακτικές στην εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με την χρήση του υβριδικού μοντέλου μάθησης στα κέντρα κέντρων γλωσσών.

Room1
15:00
15:00
90min
"Και μαζί και μόνος" - How to Flip a Moodle Workshop (απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή)
Dimitris Tsiastoudis, Hariton Polatoglou, Ανθούλα Μαΐδου

Για να εγγραφείτε στο workshop συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο https://moodlemoot.ellak.gr/engrafi-sto-workshop-ke-mazi-ke-monos-how-to-flip-a-moodle-workshop/
Η Ανάστροφη τάξη (Flipped Classroom) είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας (παράδοση στο σχολείο – εργασίες στο σπίτι) αντιστρέφεται σε (μελέτη στο σπίτι – εργασίες στο σχολείο). Το moodle ως ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης ισχυροποιεί τη σύνδεση της κοινότητας μάθησης καθώς περιλαμβάνει ασύγχρονη συμμετοχή των μελών της αλλά και τρόπους ενίσχυσης αυτής της σύνδεσης με το peer reviewing των εργασιών που περιλαμβάνεται στο activity workshop. Πως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτήν την σύνδεση αλλά και να το εντάξουμε σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους όπως το Flipped Learning?

Room 2
15:10
15:10
20min
Το Moodle ως περιβάλλον καλλιέργειας των 4Cs στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αικατερίνη Γκόλτσιου

Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων μάθησης (4Cs), η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, και η δημιουργικότητα, την εποχή των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη. Το πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου, στηρίζεται στις θεωρίες του κονστρουκτιβισμού, της ανακαλυπτικής μάθησης, στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργαστικής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πρακτική. Η εποικοδομητική μάθηση με χρήση Η/Υ αξιοποιεί τις γνωστικές και μεταγνωστικές λειτουργίες και οργανώνει εκ νέου τους τρόπους που οι μαθητές αναπαριστούν τη γνώση τους. Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ διαμορφώνεται κλίμα συνεργατικής μάθησης όπου η ενεργή συμμετοχή των μαθητών αυξάνει τα κίνητρα μάθησης, καθιστώντας τους δημιουργούς. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας ξεχωριστός τύπος εκπαίδευσης, όπου η διδασκαλία μπορεί να επιτευχθεί εξ ολοκλήρου από απόσταση ή να εφαρμοστεί το μοντέλο μεικτής μάθησης (blended learning), όπου η ψηφιακή τάξη λειτουργεί συνδυαστικά με τη διά ζώσης διδασκαλία.
Η παρουσίαση αναφέρεται τόσο στον τρόπο αξιοποίησης των συνεργατικών πόρων του Moodle, όσο και των εργαλείων Web 2.0, που εισήχθησαν στο περιβάλλον του, για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα και την οικοδόμηση κοινότητας μάθησης. Η υλοποίηση επιτεύχθηκε σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου εντός και εκτός τάξης, με το μοντέλο της μεικτής μάθησης.
Οι μαθητές στο περιβάλλον του Moodle γίνονται συνδημιουργοί περιεχομένου, καλλιεργούν την αυτορρύθμιση στο πλαίσιο της ομάδας, επικοινωνούν, συνεργάζονται, εφαρμόζουν την αυτοδιόρθωση και την ετεροδιόρθωση, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, διαχέουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Το Moodle καθίσταται δυναμικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης, που συμβάλει στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων (4Cs) σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Room1
15:30
15:30
20min
Moodle & GDPR
Μαρκατσέλας Μανώλης

Η συμμόρφωση με τον GDPR εκτός από υποχρέωση, είναι και καθήκον κάθε οργανισμού που σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών που διαχειρίζεται.

Room1
15:50
15:50
20min
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσω Moodle στο ΠΣΔ – Υφιστάμενη Κατάσταση και επόμενα βήματα
Κώστας Ράντζος, Δημοσθένης Νικούδης

H πλατφόρμα e-learning.sch.gr, που βασίζεται στο Moodle, είναι μια πλατφόρμα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και η υπηρεσία παρέχεται σε σχολεία & εκπαιδευτικούς που είναι μέλη του ΠΣΔ. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ξεκίνησε πριν 15 περίπου χρόνια για την κάλυψη των αναγκών στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και φιλοξενεί αρκετές χιλιάδες εγγεγραμμένων χρηστών και πληθώρα μαθημάτων. Στο πλαίσιο του ΠΣΔ, το 2021 ανέλαβε την υποστήριξη της υπηρεσίας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και έκτοτε έχει ενεργοποιήσει τη νεότερη έκδοση στο e-learningnew.sch.gr για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιούργησε η συγκυρία του COVID-19.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα αναδειχθεί η έως τώρα αξιοποίηση της υπηρεσίας από τους χρήστες του ΠΣΔ, οι ενέργειες αναβάθμισής της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Β/θμια εκπαίδευση και τα μελλοντικά σχέδια περαιτέρω βελτίωσης και προώθησης της υπηρεσίας στην κοινότητα του ΠΣΔ.

Room1
16:10
16:10
20min
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολύγλωσσου MOOC με αντικείμενο: "Το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση"
Λεωνίδας Μάρκου, Καραχρήστος Χριστόφορος, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό MOOC (massive open online course) εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Πορτογαλίας, Πολωνίας, Βελγίου, Ελλάδας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει σαν κύριο αντικείμενο το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Η υλοποίηση του μαθήματος ανατέθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αναπτύχθηκε στη εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (https://child-participation.eu/platform/). Για την υλοποίηση προτιμήθηκε η δημιουργία ενός μαθήματος course όπου συμπεριλήφθηκε το εκπαιδευτικό υλικό ανεπτυγμένο σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την χώρα τους και ο καθένας έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το υλικό είτε στην γλώσσα του είτε στην κοινή διεθνή γλώσσα των Αγγλικών. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.

Room1
16:30
16:30
15min
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ MOODLE
EVANGELIA DIMOULA, ΕΛΕΝΗ ΖΙΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

CENSUS AT SCHOOL AND
BEYOND ΒΥ ΜΟODLE
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ MOODLE

Room1
16:45
16:45
15min
Εισαγωγή online προγράμματος ρομποτικής miniRACECAR, του Beaver Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology και Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής Γυμνασίου “Racecar Challenge"
Natalia Karapanagioti, Nefeli Birbakou, Nathalie Contomichalos

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Μάθηση Πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Pierce – The American
College of Greece και το Junior Achievement Greece διοργανώνουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022
τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Γυμνασίων Racecar Challenge, ο οποίος βασίζεται πάνω στο
διαδικτυακό πρόγραμμα ρομποτικής miniRACECAR, που σχεδιάζεται και προσφέρεται από το Beaver
Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology με στόχο να αναπτύξει στους μαθητές
δεξιότητες σε προγραμματισμό (Python), τεχνητή όραση (OpenCV) και ρομποτική (Racecar), ενώ διαθέτει
ειδικό προσομοιωτή ώστε οι μαθητές να μπορούν να δοκιμάζουν τον προγραμματισμό των αυτόνομων
οχημάτων τους εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτό σε
όλους του μαθητές Γυμνασίου στην Ελλάδα και τους καθηγητές τους, ενώ η ολοκλήρωσή του αποτελεί
προϋπόθεση για την συμμετοχή των ομάδων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Racecar Challenge που θα
διεξαχθεί σε φυσικό περιβάλλον με πραγματικά αυτόνομα ρομποτικά οχήματα.

Παρακάτω το link για τον διαγωνισμό και τις εγγραφές:

https://www.pierce.gr/panellinios-diagwnismos-racecar-challenge/

Room1
17:00
17:00
30min
Χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του www.gov.gr από την πλατφόρμα Moodle https://howto.gov.gr/ - ΕΔΥΤΕ
Νίκος Τζιμόπουλος, Σπύρος Καπετανάκης

Υποστήριξη χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr με Moodle

Room1
17:30
17:30
15min
Ανοικτή Εκπαίδευση και Ανοικτές Τεχνολογίες - ο ρόλος της ΕΕΛΛΑΚ
Demetrios Sampson, Thrasyvoulos Tsiatsos

Ανοικτή Εκπαίδευση και Ανοικτές Τεχνολογίες - ο ρόλος της ΕΕΛΛΑΚ

Room1
17:45
17:45
25min
Κλείσιμο- Απολογισμός
Room1