Μια περιήγηση στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Moodle
2020-11-27, 17:30–17:55 (Europe/Athens), Room 1

The Moodle Educator Certification (MEC) program goes beyond the basics of Learn Moodle, emphasising the importance of tailoring courses to learners and designing for accessibility, mobile devices and low-bandwidth areas. Available in multiple languages and designed for experienced teachers, the MEC covers 22 competencies defined by the European Union as DigCompEdu, in six content-rich courses.


MEC (Moodle Educator Certification Program)

See also: Μια περιήγηση στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Moodle

Educator Advisor at Moodle HQ, MEC Coordinator and MoodleNet Community Liaison.