Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με χρήση του Moodle
2020-11-27, 14:50–15:10 (Europe/Athens), Room 1

Η παρουσίαση αφορά στην Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) που βασίζεται στο Moodle. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε την υποδομή και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη χρήση των υπηρεσιών από το σύνολο της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΠΚ, παραθέτοντας παραδείγματα από την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που προβήκαμε σε άμεση μετάβαση από συμβατική σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιλαμβάνουν εργαλεία τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υλοποιούνται με μια σειρά από εργαλεία και συστήματα που ενσωματώνονται στο Moodle. Επιπρόσθετα, θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία αξιολόγησης του Moodle (quiz και assignment) για την διενέργεια εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών και το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόσαμε για την εκπαίδευση του ακαδημαϊκού προσωπικού.

See also: Presentation

Christos Rodosthenous is a Ph.D. candidate at the Open University of Cyprus (OUC). His research interests include Artificial Intelligence, Commonsense Knowledge Acquisition and reasoning, Natural Language Understanding, Story Understanding, Crowdsourcing, eLearning and new technologies and Trends in distance education.

Currently, he works at the Information Systems and Technology Services of the Cyprus University of Technology. He previously worked at the eLearning and Digital Content Management Sector at the Open University of Cyprus and the Computer Technology Institute and Press “Diophantus”. He is involved in numerous National and European projects involving eLearning technologies, distance education, Web Portals, Digital repositories, Open Access and Open Data initiatives.

He is an advocate of Free and Open source software and actively participates in many actions for promoting its usage in the public sector.