Η υπηρεσία της Τηλεκπαίδευσης Moodle του ΠΣΔ για την ανάπτυξη μαθήματος Μαθηματικών για μαθητές Γ Γυμνασίου
2020-11-28, 16:00–16:20 (Europe/Athens), Room 2

Τον τελευταίο καιρό, λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως αυτή της πανδημίας Covid-19, έγινε φανερή μεταξύ άλλων και η ανάγκη εισαγωγής της ηλεκτρονικής μάθησης στο χώρο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες με συστηματικό τρόπο. Χρειάσθηκε να προσαρμοσθεί ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και μάθησης σε καινοτόμες διαδικασίες προς όφελος όλων των μαθητών. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού διδακτικών προτάσεων και ενδεικτικά αναφέρεται αυτό του μοντέλου μικτής μάθησης και συγκεκριμένα το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για το μάθημα των Μαθηματικών της Γ Γυμνασίου, ώστε να εφαρμοσθεί στην εκπαιδευτική πρακτική. Απώτερος στόχος της πρότασης είναι η ενεργοποίηση του σύγχρονου εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, ειδικά όταν πρέπει να καλυφθούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες, όπως αυτές που προκύπτουν από την εκδήλωση μιας πανδημίας
Σύμφωνα με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης οι μαθητές προετοιμάζονται, πριν το μάθημα, στο χώρο τους μέσω εκπαιδευτικού υλικού, όπως βιντεομαθήματα, εγχειρίδια, ψηφιακό υλικό σχετικό με το γνωστικό περιεχόμενο της ενότητας που θα διδαχθούν, το οποίο είναι αναρτημένο σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, μέσα στη σχολική αίθουσα οι μαθητές, έχοντας περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό, αξιοποιούν και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, διορθώνουν τυχόν λάθη τους, εμβαθύνουν και δουλεύουν συνεργατικά διάφορες δραστηριότητες, διερευνητικής και εποικοδομητικής μορφής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχει ως στόχο την κατανόηση και όχι την απομνημόνευση.
Για τις online ανάγκες σχεδιασμού της πρότασης αξιοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, διαθέσιμος στη διεύθυνση http://e-learning.sch.gr/, ο οποίος μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς και μαθητές, φιλοξενεί το απαραίτητο ψηφιακό υλικό, αλλά αποτελεί και τον ασφαλή χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών του. Η υπηρεσία ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle, ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να φιλοξενήσει ηλεκτρονικά μαθήματα, προσβάσιμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ. Μέσω αυτού του χώρου παρέχονται στους χρήστες δυνατότητες συνεργασίας, καθώς και ευελιξία στο χρόνο και στο ρυθμό μάθησης.

See also: Presentation

Αθανασία Καββαδία
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο πρόγραμμα Επιστήμες Αγωγής με ειδικότητα Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Πτυχιούχος του τμήματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες του Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιμορφώτρια Β επιπέδου στις ΤΠΕ στη συστάδα των Μαθηματικών. Μόνιμη εκπαιδευτικός στο 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας.

Μάλλιαρης Χρήστος
Πτυχιούχος Μαθηματικού Τμήματος (ΕΚΠΑ).
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Στατιστική (ΟΠΑ).
Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ στη συστάδα των Μαθηματικών.
Εκπαιδευτικός στο Πρότυπο ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.