Η αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle στη διενέργεια μαθητικών διαγωνισμών - το παράδειγμα του Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα του Ιδρύματος Ωνάση
2020-11-27, 14:30–14:50 (Europe/Athens), Room 1

Η ψηφιακή στρατηγική του Ιδρύματος Ωνάση περιλάμβανε εξ αρχής την επένδυση στις νέες τεχνολογίες, σε ψηφιακές πλατφόρμες και κανάλια επικοινωνίας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού αποτυπώματος του οργανισμού. Η συγκυρία της πανδημίας επιτάχυνε τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανάλυσης της ψηφιακής ωριμότητας του, προετοιμάζοντας το έδαφος και αναδεικνύοντας τα στοιχεία που θα αποτελούσαν βασικό μοχλό για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αναδείχθηκαν ως τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη ψηφιακή μετατροπή. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, επισκοπήσαμε κριτικά τα ψηφιακά αποθέματά μας και αναζητήσαμε νέους τρόπους για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκε το Moodle ως το πλέον διαδεδομένο σύστημα εξ αποστάσεως μάθησης, κορυφαίο εργαλείο ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και εύχρηστη πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου.

See also: Presentation

Η Βίκυ Γεροντοπούλου εργάζεται στο Ίδρυμα Ωνάση από το 2009 ως υπεύθυνη έργων και ψηφιακών προγραμμάτων. Το 2014 ορίστηκε επικεφαλής της Ωνασείου Βιβλιοθήκης (www.onassislibrary.gr). Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων, επιστημονικός σύμβουλος και ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας σε διάφορες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, και δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ψηφιακών έργων. Ο ετήσιος προγραμματισμός της Ωνασείου Βιβλιοθήκης για τον οποίο είναι υπεύθυνη περιλαμβάνει σε ετήσια βάση πάνω από 70 εκδηλώσεις (εκπαιδευτικά προγράμματα, κύκλοι διαλέξεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ξεναγήσεις). Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαδικασία υποδοχής και διάδοσης των νέων επιστημονικών αντιλήψεων από τους Έλληνες Λογίους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού την εποχή του18ου και 19ου αιώνα.

Ο Γιώργος Πατσέας είναι μηχανικός λογισμικού (enneas.gr) με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών για μεγάλους οργανισμούς, όπως η COSMOTE, ο ΟΠΑΠ και εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί φορείς. Με την ομάδα του έχουν δημιουργήσει ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές για ποικίλες περιπτώσεις, εστιάζοντας στην διαδραστικότητα και στην ευκολία χρήσης, ως μέρος του ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Η ομάδα έχει λάβει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Golden Bite Award 2020 στην κατηγορία "Νέα Καινοτόμο Προϊόν / Υπηρεσία" για την " 360° Διαδραστική Εκπαίδευση για την Coca Cola Hellas". Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).