“Ενσωμάτωση του "moodle" στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η συμβολή του στη συνεργατική μάθηση”

Οι ανασκοπήσεις είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ομιλητές προκειμένου να βελτιώσουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση της ομιλίας τους. Ακόμη και μια πολύ μικρή ανασκόπηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για έναν ομιλητή - θα θέλαμε όμως να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε το χρόνο για να επικοινωνήσετε τις παρατηρήσεις σας με ένα δομημένο τρόπο. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας!