Η επίδραση των ΜΜΕ στη νεοελληνική κοινωνία μέσω των ΤΠΕ
2020-11-28, 16:20–16:40 (Europe/Athens), Room 2

Η παρουσίασή μου αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της έκθεσης της Β΄ Λυκείου μέσω ενός εφαρμοσμένου σεναρίου που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2013-2014 στο ΓΕΛ Παλαιόχωρας Χανίων. Ειδικότερα, έχει ως θέμα την επίδραση των ΜΜΕ στη νεοελληνική κοινωνία μέσω των ΤΠΕ με τη διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών, τη συλλογή, την αποθήκευση, την κριτική αποτίμηση και την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού έργου, που στη συνέχεια οι μαθητές θα κληθούν να το παρουσιάσουν και να το αποτιμήσουν στην ολομέλεια της τάξης. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η κριτική αποτίμηση όλης αυτής της προσπάθειας μέσω των διαφόρων θεωριών μάθησης των ΤΠΕ.

See also: Presentation