Αlexandra Μavridou

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Μαυρίδου. Ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα Φιλολογία στο ΑΠΘ, Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο ΕΑΠ και Δημιουργική Γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2015 εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή στο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Η έρευνά μου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τα επιστημονικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική και αξιολόγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στη Δημιουργική Γραφή, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εισηγήσεις μου σε συνέδρια για τα ανωτέρω θέματα έχουν δημοσιευτεί στα οικεία πρακτικά.
Έχω ολοκληρώσει επιμορφώσεις που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες και έχω πιστοποιηθεί στο Β' Επίπεδο. Έχω διατελέσει επιμορφώτρια στις ΤΠΕ στα seminars etwinning από το 2017 έως το 2020, ενώ φέτος είμαι στα ίδια σεμινάρια συντονίστρια επιμορφωτών, καθώς και μέλος της ομάδας επικαιροποίησης του ψηφιακού υλικού.
Από το 2005 εργάζομαι στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογος και από το 2013 υπηρετώ στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι η εν ενεργεία Υποδιευθύντρια του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Δεκέμβριο του 2018 και το σχολικό έτος 2019-20 αποτέλεσα μέλος της ομάδας υποστήριξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του σχολείου.


Sessions

11-28
15:40
20min
Αξιοποίηση παιχνιδοποίησης και μάθησης μέσω παιχνιδιού σε ένα σενάριο μαθήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Αlexandra Μavridou, Rouvas George

Η εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση μιας ασύγχρονης πλατφόρμας διδασκαλίας και μάθησης βασισμένης στο Moodle, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύγχρονο μάθημα, είτε αυτό πραγματοποιείται δια ζώσης στη φυσική τάξη είτε εξ αποστάσεως σε εικονική. Η πρόταση αποτελεί ένα υπόδειγμα δημιουργίας, οργάνωσης, διαμόρφωσης και πρακτικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών βασισμένων στις αρχές της παιχνιδοποίησης και της μάθησης μέσω παιχνιδιού. Κατά τη σταδιακή περιήγηση στα βασικά συστατικά της πλατφόρμας και στις φάσεις σχεδιασμού του μαθήματος, παρουσιάζονται βήμα βήμα οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν. Παράλληλα εξετάζονται προβληματισμοί, ενσκήπτοντα ή/και ενδεχόμενα κωλύματα και οι καίριες αποφάσεις που χρειάζεται να ληφθούν, ώστε να υπερκεραστούν πιθανές παγίδες στην αξιοποίηση της πλατφόρμας στο σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα επιχειρείται η θεωρητική τεκμηρίωση των επιλογών και των προτεινόμενων λύσεων με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και ερευνητικά δεδομένα. Παράλληλα, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ο σκοπός της εκπαιδευτικής πρότασης βασίζονται σε στέρεες παιδαγωγικές θεωρίες με έμφαση στη συνεργατική μάθηση, την ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία και στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ επιπροσθέτως είναι συμβατά με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας με τέτοιον τρόπο, ώστε να δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τους τελικούς αποδέκτες, τους μαθητές. Εξίσου σημαντική παράμετρος που εξετάζεται στην ανακοίνωση είναι ο τρόπος και τα εργαλεία αξιολόγησης του βαθμού εμπλοκής, της αφομοίωσης των παρεχόμενων γνώσεων, της αξιοποίησής τους και των ψηφιακών και διαδραστικών εργασιών των μαθητών. Η προτεινόμενη εναλλακτική αξιολόγηση συνάδει με τις μεθόδους, τα γνωσιακά δεδομένα και ψηφιακά παραγόμενα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η ανακοίνωση εστιάζει στις ανωτέρω παραμέτρους της ηλεκτρονικής μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για την υλοποίηση της συνεργάστηκαν μία φιλόλογος και ένας πληροφορικός με εξειδίκευση στη μάθηση μέσω παιχνιδιού. Ωστόσο η παρούσα πρόταση απευθύνεται σε ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό και άλλων ειδικοτήτων, καθώς τόσο η πλατφόρμα, όσο και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αναπροσαρμοστούν, να εμπλουτιστούν και να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως κατά τη διδασκαλία μεγάλου εύρους γνωστικών αντικειμένων. Καταληκτικά αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η πλατφόρμα όσο και τα προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία διαμορφώθηκαν και επιλέχθηκαν με έμφαση στην εύκολη χρήση και την αποτελεσματική πρακτική αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής.

Room 1