Μιχάλης Επιφανίου

Ο Μιχάλης Επιφανίου είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Επιστήμη της
Πληροφορικής. Από το 2007 εργάζεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύρια ευθύνη
τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και των
υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου. Υπεύθυνος για την
ανάπτυξη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης καθώς και για
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση άλλων έργων πληροφορικής.
Είναι κάτοχος του MCCC (Moodle Course Creator Certificate) και MEC (Moodle Educator
Certification).


Sessions

11-27
13:00
30min
Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Πέτρος Χριστοφόρου, Μιχάλης Επιφανίου

Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, είναι ένα Ενιαίο και σύγχρονο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Μάθησης που βασίζεται στο Λογισμικό Διαχείρισης Μαθημάτων Ανοικτού
Κώδικα Moodle και λειτουργεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2007 ως ομπρέλα
στις υπηρεσίες: (1) της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που επιτρέπει στους φοιτητές και
στους διδάσκοντες να έχουν 24ώρη πρόσβαση όλες τις μέρες της βδομάδας στο
εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες, (2) της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που
επιτρέπει στους φοιτητές και τους διδάσκοντες να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο σε
εικονικά δωμάτια για να πραγματοποιούν τηλεσυναντήσεις, (3) της Πλατφόρμας Βίντεο
που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό υλικό με τη
μορφή βίντεο και στους διδάσκοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά
βίντεο και (4) της Υπηρεσίας Ελέγχου Πιθανής Λογοκλοπής που δίνει τη δυνατότητα στους
διδάσκοντες να ελέγχουν κάθε εργασία και διατριβή που έχει υποβληθεί για πιθανή
λογοκλοπή.

Room 1